A párkapcsolat alapjai

Lehet, hogy még csak ismerkedik a párkapcsolat jellemzőivel, alapjaival. Szeretné azokat tudatosan megismerni, hogy elkerülhessen olyan hibákat, amelyek akár a kapcsolata kudarcát is okozhatják. De lehet, hogy több évtized házasság után szeretné ismereteit felfrissíteni. Talán azt keresi, hogy hol romolhatott el valami, szeretné a helyzetét jobban megérteni és kijavítani azt, ami elromlott. Sok oka lehet annak, hogy egy kapcsolat elromlik. Sok pár a kapcsolati probléma nyomása alatt elveszti szeme elől azokat az alapvető fontosságú kapcsolati elemeket, melyek egy jól működő párkapcsolathoz nélkülözhetetlenek. Ettől aztán egyre jobban elbizonytalanodnak, összezavarodnak és azt is megkérdőjelezik, hogy valaha is volt-e harmonikus kapcsolatuk párjukkal.

Ezért hát érdemes felfrissíteni, hogy mik is azok az elemek, amelyek egy jól működő kapcsolat alapjait adják. Biztos lesznek köztük ismerősek is; a harmonikus kapcsolathoz azonban nem mindig kell új ismereteket szerezni, sokszor elég a már ismert igazságok, bevált gyakorlat újra tudatosítása és újra alkalmazása.

A párkapcsolat 8 alapeleme

1. Elkötelezettség, ragaszkodás

Talán mindannyian hallottunk már egyházi menyegzőkön olyan fogadalomtételeket, melyekben elhangzik, hogy „hozzá hű leszek, őt sem egészségben sem betegségben el nem hagyom”. Az elkötelezettségben benne van, hogy a társam számomra az egyetlen, akivel párkapcsolatban akarok élni. Az elkötelezettség szól továbbá a másik melletti kitartásról is. Kifejezem felé azt, hogy nem csak most vállalom őt, hanem a nehézségekben is, számíthat rám, a segítségemre. Az elkötelezettség teremti meg a lehetőséget a bizalom kifejlődésére és a két ember közti intim légkör élvezetére. Az elkötelezettség segít hozzá ahhoz is, hogy szükség esetén a kapcsolat fontosságát egyéni szükségleteink fölé tudjuk helyezni. Fontos, hogy az elkötelezettségünket a kapcsolat során folyamatosan fejezzük ki társunk felé szavainkkal és tetteinkkel egyaránt.

2. Feltétel nélküli elfogadás

Hallhatunk időnként ilyen mondatokat egyes pároknál, hogy „akkor foglak szeretni, ha…”, „addig nem állok veled szóba, amíg…”. Ezek bizony nagyon sokszor a feltételhez kötött elfogadásra utalnak. Természetesen lehetnek olyan helyzetek, amikor nem csak lehetséges, hanem kifejezetten ajánlott is meghúzni bizonyos határokat a másikkal szemben. De ez nem mond ellent az ő személye feltétel nélküli elfogadásának, csak egy rossz viselkedésmód kijavítását segíti.
Mindannyian vágyunk arra, hogy úgy fogadjanak el bennünket, amilyenek vagyunk, tulajdonságainkkal, gyengeségeinkkel együtt. Alapvetően akkor élheti át ezt a társunk, ha az iránta fennálló szeretetünk nem az ő magatartásától, „teljesítményétől” függ. Itt persze szeretet alatt nem elsősorban annak érzelmi oldalára gondolunk, hanem azokra a cselekedetekre, amelyek azt kifejezik.

3. Kommunikáció

A kapcsolat jó működéséhez elengedhetetlen, hogy közöljük egymással gondolatainkat, élményeinket, tapasztalatainkat. Az egymás iránti érdeklődés kifejezésének is ez az egyik legfontosabb eszköze. Bár nem egyforma mindannyiunk kommunikációs igénye és képessége, a jó kapcsolat érdekében fontos, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel.
A kommunikációnak több mélységszintjét szokták megkülönböztetni. A legfelszínesebb, ún. „klisé” kommunikációnál eggyel mélyebb szint a tényközlés szintje, amikor megbeszéljük például a napi történéseket. Ahogy az egyre mélyebb szintek felé haladunk megoszthatjuk egymással az érzéseinket, vágyainkat, álmainkat és legbelsőbb lelki élményeinket is. A párkapcsolat lehetőséget teremt a legmélyebb szintű kommunikáció megvalósulására is, ami olyan intim élmények átéléséhez segíthet hozzá, amelyek építik és stabilizálják kapcsolatunkat és személyiségünket.

4. Konfliktus megoldás

Nincs olyan emberi kapcsolat, amelyben ne fordulnának elő konfliktusok. Ezektől természetesen a párkapcsolatok sem mentesek. Ezért nagyon nem mindegy, hogy mennyire vagyunk képesek hatékonyan megoldani párkapcsolati konfliktusainkat. Konfliktus kezelési nehézségeinket jól jelzi az a KSH adat, amely szerint ma Magyarországon a házasságok több, mint fele válással ér véget.
A párkapcsolati konfliktusban a két fél eltérő igényei, szándékai, vágyai, törekvési, érdekei, nézetei vagy értékei óhatatlanul újra és újra ütköznek egymással.
E konfliktusok megoldását nehezíti vagy akár teljesen lehetetlenné is teheti a „nekem van igazam” hozzáállás. Fontos, hogy felül tudjunk ezen a látásmódon emelkedni és az „egy csapatban játszunk” szemléletmód határozza meg hozzáállásunkat. Nem segíti konfliktusaink megoldását az sem, ha a mindig dominánsan önérvényesítő társnak állandóan alárendeljük magunkat, mert egy idő után nem fogjuk magunkat jól érezni a kapcsolatunkban. Az elkerülő, konfrontáció kerülő, szokták mondani, „szőnyeg alá söprő” hozzáállás sem vezet célra, mert egy idő után akkora megoldatlan csomag halmozódhat fel, ami nagyságánál fogva teszi lehetetlenné, hogy megbírkózzunk vele. Lehetnek helyzetek, amikor kénytelenek vagyunk kompromisszumos megoldásokat elfogadni, de a legoptimálisabb, amikor a minkettőnknek jó, közös megoldást tudjuk megtalálni. E legutóbbi esetben teljesen egyenrangú felekként mindketten nyerünk, így ebből profitálja a legtöbbet kapcsolatunk és személyiségünk.
Végül meg kell még említeni a konfliktus kezelésünk sokszor nélkülözhetetlen elemét, a megbocsátást is. Fontos azonban azt is tudatosítani magunkban, hogy a kapcsolat rendezésének csak egyik oldala a megbocsátás, bocsánatkérés nélkül ugyanis ritkán rendeződhet teljesen a kapcsolat.

5. Feltárulkozás, átlátszóság

Fontos, hogy törekedjünk arra a párkapcsolatunkban, hogy „önmagunkat adjuk”, azaz igyekezzünk vállalni az elképzeléseinket, vágyainkat, érzéseinket minden helyzetben. Korábbi rossz tapasztalatok (nem csak párkapcsolati), amelyekben azt éltük át, hogy mások visszaéltek a nyíltságunkkal, őszinteségünkkel, továbbá önértékelési problémáink is akadályozhatnak abban, hogy mindig olyannak mutassuk magunkat párunk előtt, amilyenek vagyunk, ahogy éppen érzünk. Az őszinte feltárulkozás mindig kiszolgáltatottá, sérülékennyé tesz bennünket. Ezért a rossz tapasztalatok miatt kialakult védekező attitűd akadályozza az átlátszóság vállalását. Enélkül azonban nem lehet olyan mély intim kapcsolatunk, amilyenre szívünk mélyén vágyunk. A feltárulkozás tehát kockázattal jár, de érdemes vállalnunk. Mindig mi döntünk, hogy vállaljuk-e ezt.

6. Visszajelzések adása

Az önismeretünk fejlesztése elősegíti, hogy kiegyensúlyozottabban, kevesebb konfliktussal élhessük életünket, kapcsolatainkat. Korunk egyik híres pszichiátere, Dr. Paul Tournier írja ezzel kapcsolatban egyik könyvében, hogy „senki sem tehet szert megfelelő önismeretre személyes naplója magányában”. Azaz jellemzőinkre, tulajdonságainkra vonatkozóan mindig vannak olyan információk, amelyeket magunktól nem ismerhetünk meg, csak mások segítségével. Tehát szükségünk van mások visszajelzéseire önmagunk jobb megismeréséhez. Egy szociálpszichológusok által kifejlesztett önismereti modell az énünk „saját erőből” megismerhetetlen részét „vak terület”-nek nevezi. Erre ugyanis mi vakok vagyunk, bármennyire is próbáljuk azt megismerni saját képességeinkből. A „vak terület” feltárásához elengedhetetlen mások segítsége. Ehhez a felfedező úthoz a legjobb segítséget pedig párunktól kaphatjuk, hisz vele van esélyünk a legmélyebb, legintimebb kapcsolatra az életünkben.
A gyakorlatban mégis azt látjuk, hogy visszajelzést adni és fogadni sem egyszerű. A visszajelzések adásának felvállalását sokszor nehezíti, hogy attól félünk, ha valami negatívumot jelzünk vissza társunknak, sérül a kapcsolat, esetleg elveszítjük őt. De pozitív dolgokat sem mindig egyszerű visszajelezni, mert vagyunk hozzászokva, nem tanultuk meg gyerekkori családunkban, hogy hogyan tegyük. Talán mi sem sokat kaptunk, mert szüleink úgy gondolták, hogy „még túlságosan elbízza magát az a gyerek”.
Sokszor a visszejelzések fogadása sem egyszerű. A pozitív visszajelzésektől zavarba jövünk, a negatívaktól pedig összeomlunk, elkeseredünk vagy támadásnak éljük meg azokat. Mindkét reakciómód önértékelésünk problémáira utal.

7. Barátság

A párkapcsolatok pozitív fejlődését, tartósságát nagy mértékben elősegíti, ha a két ember között baráti kapcsolat áll fenn. A párkapcsolatot építi a közös érdeklődési kör, amely elősegíti a kommunikációt a két ember között, hisz közös témát ad, továbbá lehetőséget ad arra is, hogy minél több közös tevékenységet folytassanak. Vannak párok, akiknél eredendően sok az átfedés a szabadidős tevékenységekben, hobbyban, de vannak, akiknél ez eléggé különbözik. Még utóbbi esetben is tudatosan bevállalhatjuk, hogy részt veszünk a másik érdeklődési körébe tartozó szabadidős tevékenységekben. Az együtt töltött idő, a közös tevékenység sok közös élményt biztosít és sok olyan közös emléket adhat, melyek erősítik a kettőnk közötti kapcsolatot.

8. Együttérzés, empátia

Az empátia az a beleérző képesség, amely igyekszik magát tudatosan beleképzelni, beleélni a másik helyzetébe, és így elősegíti a másik megértését. Az empátia fontos része az odafigyelő hallgatás. Ezzel ugyanis ki tudjuk fejezni a másik irányában, hogy érdekel a személye, a helyzete, az aktuális állapota, azaz, hogy ő fontos a számomra. A másik figyelmes meghallgatása előfeltétele is a másik megértésének. Kifejezésében nagyon fontos a metakommunikációnk. Az odafigyelő hallgatás mélyíti az egymás iránti szeretetet, segít megtartani vagy újraéleszteni a szerelmet, és kifejezésre juttatja a törődést. Az odafigyelő hallgatás sem megy azonban magától, tudatosság kell a megvalósításához. A mindennapjainkban minket érő stressz, a napi gondok ugyanis nehezítik azt, hogy szánjunk időt egymás figyelmes meghallgatására. Az élet feladatai könnyen elborítanak, elsodornak, ha nem törekszünk rá tudatosan. Ha nem helyezzük fontossági sorrendünkben előre, akkor csak úgy valósul meg, ha lesz fölösleges időnk. Gondolom, ilyennel pedig kevesen és igen ritkán rendelkezünk. Legjobb tehát beilleszteni a mindennapjainkba.

Mi is az a párkapcsolati tanácsadás?

A párkapcsolati tanácsadás segít a pároknak javítani a kommunikációjukat, megoldani konfliktusaikat, növelni az érzelmi és szexuális intimitást a kapcsolatukban és megerősíteni egymás iránti elköteleződésüket.
A párok általában akkor fordulnak tanácsadóhoz, ha még mélyebb és tartósabb intimitásra vágynak egymással vagy, amikor iránymutatást keresnek ahhoz, hogyan küzdhetnek meg a kapcsolatukban előállt kihívásokkal, hogy jó csapatként működhessenek együtt.

Mi a tanácsadó szerepe?

A tanácsadó szerepe a tanácsadásban semleges, a pár mindkét tagját támogatja. Katalizálja, vezeti és segít mederben tartani a pár beszélgetéseit, amelyek elengedhetetlenek problémáik megoldásához, egymás jobb megismeréséhez, kapcsolatuk építéséhez. Külső, „objektív” szemlélőként segít megismerni a pár számára kapcsolati működésüket, felismerni annak esetleges gyenge pontjait és javítani azokon.

Mikor érdemes egy párnak tanácsadóhoz fordulni?

Mondhatnánk bármikor, hisz mindig lehet belőle tanulni. Érdemes lehet például házasságkötés előtt, hogy néhány olyan fontos kérdést megbeszéljenek, mint a házasságban betöltött szerepeik, az anyagiak felhasználásával, kezelésével kapcsolatos elképzeléseik, gyermekvállalással kapcsolatos kérdések, hosszútávú életcélok, stressz kezelés, továbbá, hogy hogyan őrizzék meg egymással kapcsolatukat, ha a kezdeti szenvedélyes szeretet egy teherbíróbb és tartósabb szeretetté és elköteleződéssé alakul át.
A tanácsadás továbbá hasznos lehet a kapcsolat megerősítésére olyan változási, átalakulási fázisokban, mint valamelyikük munkanélkülisége, munkahely váltása, egy gyermek születése vagy éppen a gyermekek „kirepülése”. A tanácsadás különösen nagy segítséget adhat olyan kritikus élethelyzetekben, mint a hűtlenség vagy függőségi problémák megjelenése.

Milyen típusú problémákban segíthet egy tanácsadó?

Segíthet a tanácsadó a mindennapi, apró párkapcsolati problémák megoldásában, amelyek megoldatlanul azonban nagyobb gondokhoz vezethetnek. Gondolhatunk például a háztartással kapcsolatos feladatkörök körüli vitákra, amelyek jelezhetnek nagyobb, a „szőnyeg alá söpört” problémákat, mint például, hogy az egyik fél hiányolja a megértést és tiszteletet társa részéről. De a tanácsadó segíthet anyagi természetű problémák megoldásában, gyermeknevelési kérdésekben, szexuális problémák vagy hűtlenség kezelésében is.

Milyen kézzelfogható haszna lehet a párkapcsolati tanácsadásnak?

Minden párnak javára válik, ha jobban tudnak egymással kommunikálni, mert ez elősegíti mélyebb intimitás kialakulását, fokozza annak átélését, hogy a másik meghallgat és megért. A tanácsadás során elsajátíthatunk továbbá olyan képességeket, melyek segítenek bennünket a nehézségekkel való megküzdésben.
Javulhat az önismeretünk is, sőt társunkat is jobban megismerhetjük, ami segít abban, hogy a kapcsolatunkon együtt dolgozhassunk, ez pedig erősíti az egységet a kapcsolatban.

… és még egy gondolat

Sokszor azért nehéz tanácsot, segítséget kérni, mert attól félünk, hogy ez azt jelenti, hogy borzasztó a házasságunk vagy kudarcot vallottunk. Gondoljunk arra, hogy mindenkinek szüksége van segítségre, csak van, aki ezt nem ismeri el. Legyen előttünk az, hogy mennyivel több örömben és intimitásban lehet részünk, ha tanácsot kérünk és dolgozunk a kapcsolatunkon, és a számunkra talán még ismeretlen nehézségekkel, élethelyzetekkel is könnyebb lesz megküzdenünk.